Regler

Penjob.dk kan på ingen måde gøres ansvarlig for indhold opslået på siden af brugere.
Tvister  parterne imellem er Penjob.dk uvedkommende.
Økonomiske mellemværende og aftaler indgået af parterne er Penjob.dk uvedkommende