Print Friendly, PDF & Email

Kilde: Ældresagen

Tjen 60.000 kr. uden at påvirke din folkepension.

Som folkepensionist må du tjene 60.000 kr. pr. kalenderår, uden at du bliver sat ned i pensionstillæg eller tillægsprocent. Men arbejdsindtægten har betydning for din boligydelse.

Beløbet på de 60.000 kr. pr. kalenderår er før skat, og efter at dit AM-bidrag er trukket . Du skal betale skat inkl. AM-bidrag af hele din arbejdsindtægt.

Så længe din årlige arbejdsindtægt er under de 60.000 kr., påvirker arbejdsindtægten ikke dit pensionstillæg eller din personlige tillægsprocent.

Dit fradrag er personligt

De 60.000 kr. om året gælder for de indtægter, du selv har ved personligt arbejde. Det vil sige lønarbejde og selvstændig virksomhed.

Din ægtefælle eller samlever kan ikke få del i dit fradrag.
Fradraget gælder et kalenderår

Fradraget på de 60.000 kr. gælder for et helt kalenderår. Det er uden betydning, om du har en løbende indtjening over hele året, eller du tjener alle pengene på to måneder.

skatDu kan tjene 60.000 kr. på et år, før din arbejdsindtægt indgår i beregningen af pensionstillæg og din personlige tillægsprocent.
Det år du bliver folkepensionist

Du skal være opmærksom på, at der er særlige regler for det år, hvor du bliver folkepensionist.

Fradraget bliver justeret i forhold til, hvor mange måneder du er på folkepension i det kalenderår. Hvis du fx er på folkepension i 4 måneder, er dit fradrag i det kalenderår 20.000 kr.
Hvis du får boligydelse

Har du indtægt fra et arbejde, vil indtægten indgå i beregning af din boligydelse. Det gælder også, hvis din indtægt er under 60.000 kr. om året.
Indtægt over 322.500 kr.

Tjener du mere end 322.500 kr. om året ved personligt arbejde, bliver grundbeløbet i folkepensionen sat ned. Her gælder fradraget på 60.000 kr. ikke.

Har du en arbejdsindtægt på over 322.500 kr. før skat, men efter AM-bidrag er trukket fra, så bliver dit grundbeløb sat ned med 30 procent af den del af indkomsten, der overstiger 322.500 kr. Det gælder både gifte, samlevende og enlige.


Penjob gør det nemt at finde kvalificeret medarbejder